top of page
ZONE3 Overview
Zone3 logo
Oprogramowanie Zone3
Oprogramowanie Zone3
Oprogramowanie Zone3

Zone3®

ZONE3® Metrology Software reprezentuje całkowicie nowy sposób pracy z wieloczujnikowymi systemami pomiarowymi i zapewnia szybsze, łatwiejsze i bardziej produktywne pomiary niż kiedykolwiek wcześniej. Jego interfejs wyraźnie wyświetla relacje między częściami, czujnikami, wyrównaniami punktów odniesienia i akcesoriami maszyny

ZONE3 wykorzystuje innowacyjne funkcje do automatycznego i bezproblemowego generowania procedur pomiarowych, co skutkuje szybszym programowaniem i czasem pracy niż było to możliwe wcześniej w przypadku innych pakietów oprogramowania.

 

Pełna obsługa multisensoryczna wszystkich dostępnych sond pomiarowych w tym najbardziej zaawansowanych sond OGP, bez konieczności określania głównego sensora.

Import CAD, w tym STEP, IGES, DXF, VDA, STL, QIF, EIF, Gerber, Excellon, a także formaty natywne z NX/Unigraphics, Creo/ProE, CATIA, SolidWorks i Inventor.

Analiza obrazu umożliwia natychmiastowy pomiar całego pola widzenia.

Inteligentna optymalizacja rutyn zapewnia, że kroki są wykonywane tak wydajnie, jak to możliwe, zmniejszając ruchy maszyny i mierząc wszystkie cechy widoczne w aktualnym polu widzenia.

Automatyczne generowanie ścieżek na podstawie modelu CAD.

Narzędzie "Zastosuj do podobnych" wykorzystując istniejące pomiary automatycznie generuje kroki dla funkcji w modelu CAD, które mają wspólne cechy z pierwowzorem.

Symulacja modelu kinematycznego maszyny, części i czujników jest aktualizowana w czasie rzeczywistym i może służyć do wykrywania potencjalnych kolizji.

Funkcjonalność GD&T zgodna z normami ISO 1101 i ASME Y14.5 z animowanymi strefami tolerancji umożliwia wizualizację określonych warunków tolerancji.

Wyniki można zapisywać w dowolnym formacie tekstowym, PDF, Excel lub w postaci grafiki.

Wbudowane funkcje, które bezpośrednio wspierają wymagania zgodne z FDA 21 CFR część 11.

Zaawansowane narzędzia CAD, takie jak zastępowanie modeli w istniejących programach w miarę pojawiania się poprawek oraz import modeli CAD z PMI (informacje o produkcie i produkcji) z automatycznym tworzeniem programów, mogą pomóc w osiągnięciu zasad Przemysłu 4.0.

Dostępne dla maszyn serii SmartScope Flash CNC, SmartScope ZIP, SmartScope E7, SmartScope Vantage, Fusion, SmartScope SP

Measure-X® Snap-X

Oprogramowanie Measure X
Od tworzenia procedur pomiaru części po obsługę systemu OGP w środowisku pracy produkcyjnej, oprogramowanie pomiarowe Measure-X® oferuje moc bez zastraszania. Measure-X® oferuje pełny zestaw narzędzi do przetwarzania obrazu i automatycznego ustawiania ostrości, funkcje geometryczne, tolerancje ANSI/ISO, łatwą edycję i analizę konturów. Kompatybilny z sondami dotykowymi, laserowymi i indeksatorami obrotowymi, Measure-X jest idealnym wyborem do metrologii wideo ogólnego przeznaczenia i multisensorowej.

Łatwy w użyciu – Układ ekranu Measure-X jest łatwy do nauczenia i użytkowania. Mierz i wyświetlaj wyniki bezpośrednio w oknie wyświetlania wideo w czasie rzeczywistym. Zestaw narzędzi programu jest logicznie zaprojektowany z dużymi, łatwo rozpoznawalnymi ikonami zapewniającymi bezpośredni dostęp do funkcji pomiarowych, konstrukcyjnych i analitycznych.

 

Podejdź i zmierz — Ustaw, ustaw ostrość i zmierz element części w oknie wideo. Ustaw wyrównania osi i zdefiniuj punkty odniesienia. Twórz konstrukcje, aby definiować relacje między dyskretnymi elementami części. Każda czynność staje się krokiem w procedurze części, którą można zapisać w celu późniejszego automatycznego powtórzenia. Programowanie z CAD — Importuj DXF i inne popularne formaty plików 2D CAD w celu automatycznego generowania procedur pomiarowych. Po prostu załaduj plik CAD i wybierz elementy do zmierzenia. Measure-X programuje za Ciebie!

 

Measure-X ma trzy funkcje, które pozwalają na szereg różnych zastosowań, od szybkich pomiarów walk-up po złożoną analizę GD&T:

 

Measure – Po wybraniu zakładki Measure można wykonać szczegółowe zadania pomiarowe.

Tryb programu: Można wykonywać pomiary i tworzyć programy. Operator tworzy program, wykonując pomiary w zwykły sposób za pomocą systemu pomiaru wideo lub z pliku CAD części.

 

Tryb pracy: Wstępnie ustawiony wybór żądanych procedur jest dostępny dla operatora.

 

Tryb SnapShot™: (tylko systemy SNAP) Umieść część na scenie, naciśnij Go. Obraz jest skanowany, a funkcja Wyodrębnia wszystkie dostrzegalne funkcje. Obrazy można przeglądać bez dalszych działań lub funkcje można przekształcić w mierzone kroki dla programu.

 

Porównaj – najbardziej podstawowy pomiar. Brak zmiennych danych, powszechnie akceptowana metoda szybkiej oceny dopuszczalności części. Wybrana zostaje karta Porównaj, importowany jest plik CAD, a operator może dopasować obraz części do nakładki CAD na monitorze. Daje to użytkownikowi możliwość korzystania z efektywnego oświetlenia powierzchni, łatwych w utrzymaniu nakładek CAD oraz opcji zmiany magazynka z tą samą nakładką – a wszystko to na mniejszej powierzchni w porównaniu z tradycyjnym komparatorem optycznym.

 

Analizuj — użytkownicy mają możliwość sprostania bardziej złożonym wymaganiom GD&T, takim jak profil i rzeczywista pozycja obiektów, gdy obiekty odniesienia o rozmiarze umożliwiają mobilność obiektu i punktów odniesienia. Możliwości wyświetlania i raportowania w programie Analyze zapewniają zarówno graficzne, oznaczone kolorami wąsy odchylenia, jak i objaśnienia GD&T na części CAD. Analiza jest płynna dzięki funkcjom pomiaru.

 

Measure-X to ekskluzywne oprogramowanie metrologiczne do projektorów SmartScope E-Series, StarLite, c-vision i Contour z VidiProbe, które jest dostępne w systemach SNAP, SmartScope Flash i ZIP, a także w wysokowydajnych systemach optyki stałej.

SmartProfile®

Oprogramowanie SmartProfile

Oprogramowanie SmartProfile pozwala na rzutowanie danych zebranych przy pomocy maszyny pomiarowej do wartości nominalnych zapisanych w modelu CAD, a następnie przeprowadza w trybie automatycznym analizę parametrów GD&T. W efekcie Użytkownik dostaje szybką wizualną ocenę elementu, pozwalającą zakwalifikować go jako Dobry/Zły, co pozwala na szybką optymalizację procesu produkcji.

Evolve SPC

Oprogramowanie EvolveSPC

Program Evolve SPC integruje się z głównym oprogramowaniem pomiarowym w celu akwizycji danych do celów statystycznych. Dane pomiarowe są automatycznie przekazywane do Evolve SPC, a na ich podstawie są tworzone wykresy kontrolne i obliczenia parametrów procesu, które są aktualizowane w sposób ciągły. Okno programu jest niezależne od okna głównego programu pomiarowego i jego zawartość możemy w każdej chwili edytować (zmieniać sposób obrazowania pomiarów, wygląd raportów i kart kontrolnych).

SmartSCS

Oprogramowanie SmartSCS

SmartSCS to prosty interfejs graficzny działający z oprogramowaniem pomiarowym. Pozwala na powiązanie rutyny pomiarowej z ikoną uruchamiania, instrukcją lub instruktażowym filmem. Zabezpiecza także stanowisko pomiarowe przed nieautoryzowaną zmianą rutyny pomiarowej lub konfiguracji. Działa w standardzie opartym o wymagania FDA

bottom of page