top of page

Szkolenia Oberon 3D

Szkolenie Oberon 3D

Oferta szkoleń

Szeroki zakres usług szkoleniowych

Szkolenia metrologiczne:

- metrologia długości i kąta

- techniki współrzędnościowe

Szkolenia skanowanie 3D

- skanowanie skanerami 3D (na ramionach pomiarowych, maszynach współrzędnościowych, skanery strukturalne)

- obróbka chmury punktów

- modelowanie 3D

Szkolenia statystka:

- SPC (statystyczna analiza procesu)

- MSA (analiza systemu pomiarowego)

Skorzystaj również ze szkoleń online live lub z materiałów szkoleniowych online

bottom of page