top of page

W naszej ofercie znajduje się szerokie spektrum współrzędnościowych maszyn, ramion, urządzeń i narzędzi pomiarowych, oprogramowania pomiarowego, statystycznego oraz „reverse engineering". Produkty z naszej oferty znajdują zastosowanie m.in.  w działach kontroli jakości, laboratoriach pomiarowych, na produkcji, w biurach projektowych, dydaktyce. Oferowane przez nas produkty, m.in. współrzędnościowe maszyny pomiarowe Aberlink, multisensoryczne optyczne maszyny pomiarowe OGP, ramiona pomiarowe Kreon lub maszyny optyczne InspecVision zostały podzielone na kilka kategorii przedstawionych powyżej.

bottom of page