top of page

Kalibracja maszyn i ramion pomiarowych

Kalibracja

Kalibracja CMM

Kalibracja współrzędnościowych maszyn pomiarowych

Regularne czyszczenie, serwis oraz coroczna kalibracja i weryfikacja (ISO 10360 i VDI) mogą zaoszczędzić Twojej firmie czas i pieniądze związane z awariami, wydłużyć żywotność sprzętu pomiarowego oraz zapewnić utrzymanie dokładności i szybkości.

 

Oberon 3D oferuje szeroki zakres usług posprzedażowych dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych, od jednorazowych kalibracji i umów serwisowych po usługi relokacyjne i zestawy konserwacyjne do obsługi współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

 

Nasz zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów przechodzi regularne szkolenia dotyczące nowych produktów aby zapewnić Twojej firmie najwyższy poziom obsługi klienta i jest wyposażony w narzędzia umożliwiające optymalizację wydajności maszyn współrzędnościowych.

Step Gauge

Dokładny i praktyczny wzorzec 

Step Gaugeto nie tylko idealny mechaniczny artefakt referencyjny do kalibracji, monitorowania i identyfikowania błędów współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM), ale także obrabiarek, centr obróbczych i wysokościomierzy.

 Skok co 10mm umożliwia precyzyjną weryfikację błędu pozycjonowania i zapewnia precyzyjną jego korektę.

Kalibracja
Kalibracja

Interferometr laserowy

Laserowy, interferometryczny system pomiarowy firmy Renishaw

Wyposażeni w interferometr laserowy możemy stworzyć pełną mapę błędów CMM. Wykorzystując odpowiednie konfiguracje optyczne kompensujemy:

- błędy liniowe (dokładność pozycjonowania),

- błędy kątowe (odchylenie w pionie i w poziomie wzdłuż osi)

- błędy prostoliniowości (błędy w płaszczyznach prostopadłych do ruchomych osi)

W połączeniu z cyfrową poziomicą oraz dodatkowymi wzorcami końcowymi wyznaczamy wszystkie 21 błędów maszyny współrzędnościowej 

Kalibracja PCMM

Kalibracja współrzędnościowych ramion pomiarowych

Długotrwałe użytkowanie bez okresowej kalibracji może mieć wpływ na dokładność i wyniki pomiarów zarówno samym ramieniem oraz skanerem 3D. Ponowna kalibracja oznacza sprawdzenie i dostosowanie ramienia lub ramienia i skanera, aby mieć pewność, że nadal spełnia on specyfikacje, które gwarantuje producent

Ponowna kalibracja zapewnia stałą jakość pomiarów wykonywanych przez ramię oraz skaner 3D, a co za tym idzie pewność uzyskiwanych wyników. Ta procedura jest częścią trwającego procesu kontroli wszystkich przyrządów pomiarowych. Zalecamy przeprowadzanie go co roku.

Kalibracja
Kalibracja
Kalibracja
Kalibracja

Okresowe sprawdzenia

Sprawdzenie dokładności przed kalibracją

Przed ponowną kalibracją sprawdzany jest poziom dokładności ramienia i skanera 3D. Skrajna niedokładność może wskazywać na nieprawidłowe użycie skanera lub poważniejszy problem z samym skanerem. Dokładność mieszcząca się w typowych specyfikacjach skanera 3D pokazuje, że urządzenie działa prawidłowo, utrzymując jakość inspekcji.

Kalibracja PCMM

Okresowa kalibracja i certyfikacja ramion pomiarowych

Kalibracja to zgodność urządzenia pomiarowego. Operacja ta powinna pozwolić na uzyskanie niepewności pomiaru (potocznie zwanej precyzją) w określonej objętości urządzenia pomiarowego (CMM/ramię/skaner). Zwykle narzędzia i procedury kalibracji (tworzenia mapy błędów ramienia) są unikalne dla każdego producenta, z wyjątkiem maszyn współrzędnościowych.

Walidacja (lub certyfikacja) zapewnia, że urządzenie pomiarowe spełnia specyfikację ogłoszoną przez producenta. Na ogół podlega jednemu lub kilku standardom. Kończy się dostarczeniem certyfikatu zgodności.

W przypadku urządzeń do pomiaru wymiarów normą ogólną jest ISO 10360, do której dodawany jest indeks (liczba) w zależności od typu urządzenia i/lub wyposażenia.

Kalibracja
bottom of page