top of page
Fusion 600

Fusion®

Fusion® jest innowacyjną, współrzędnościową maszyną pomiarową 3D, która łączy w sobie zaawansowany układ optyczny o wyjątkowo dużym polu widzenia (large field-of-view) z multisensoryczą wszechstronnością

Sedno zdolności maszyny Fusion leży w jej  układzie optycznym z dwoma obiektywami – pierwszym o małym powiększeniu i bardzo dużym polu widzenia Ø100 mm do szybkich i kompleksowych pomiarów i drugim o dużym powiększeniu do pomiarów bardzo drobnych elementów. Dzięki telecentryczności uzyskany obraz jest bez zniekształceń w całej głębi pola widzenia.

Dodatkowa mapa błędów pola widzenia sprawia że Fusion jest w stanie mierzyć z taką samą dokładnością jak popularne na rynku tradycyjne maszyny z małym polem widzenia.

Bardzo dokładny układ optyczny maszyny Fusion w połączeniu z algorytmem analizy całego obrazu umożliwia jednoczesny pomiar wszystkich cech i wymiarów w ekspozycji. Automatyczna identyfikacja detalu i funkcja Feature Extractor umożliwia kompleksowy pomiar prostych detali bez konieczności wcześniejszego programowania maszyny

Wyposażenie opcjonalne

Oprogramowanie pomiarowe ZONE3 Prime, Pro

 

Automatyczne jedno i dwuosiowe stoliki obrotowe

 

Sondy stykowe TP20, TP200, SP25

 

Interferometryczna sonda laserowa TeleStar® Plus

 

Sonda Rainbow Probe

 

Oprogramowanie EvolveSPC do tworzenia niestandardowych raportów oraz archiwizacji danych

 Fusion 600 pomiar
Zone3
Modele maszyn Fusion

Fusion® 400

Fusion 400
Fusion 400 Specyfikacja
Fusion 400 Specyfikacja

Fusion® 600

Fusion 600
Fusion 600 Specyfikacja
Fusion 600 Specyfikacja
bottom of page