top of page
OGP FlexPoint Multisensor Coordinate Measuring Machines

FlexPoint®

FlexPoint® - w pełni multisensoryczna, wszechstronna, współrzędnościowa maszyna pomiarowa OGP

FlexPoint™ jest nową generacją wielkogabarytowych multisensorycznych współrzędnościowych maszyn pomiarowych od OGP®. Unikalne połączenie wielu sensorów i oprogramowania bazującego na pracy na modelach CAD sprawia, że maszyny FlexPoint stały się najbardziej wszechstronnymi systemami w ofercie OGP.

Maszyny produkowane są w trzech głównych seriach: Seria 7, Seria 9 i Seria 12

VersaFlex® SmartProbe® TeleStar®

Multisensoryczna przewaga

Maszyny FlexPoint są systemami wielu sensorów w tym sondy stykowej skanującej SP25, unikalnej sondy optycznej SmartProbe® oraz lasera interferometrycznego TeleStar® obsługiwanych przez jedno oprogramowanie ZONE3. Sonda SmartProbe® jest telecentrycznym układem optycznych o polu widzenia 15 x 11 mm do szybkich pomiarów 3D.

Głowica VersaFlex™ zapewnia zamocowanie wszystkich sensorów na obrotowo-uchylnej głowicy PH10MQ. Jednoczesna gotowość użycia wszystkich dostępnych sensorów eliminuje dodatkowe przejazdy maszyny w celu wymiany sensorów a tym samym znacznie skraca czas wykonywania rutyn pomiarowych.