top of page

 

Zakres szkolenia z metrologii długości i kąta ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji wyników inspekcji na urządzeniach współrzędnościowych (szkolenie podstawowe)

 • Podstawowe pojęcia metrologii (rozdzielczość, niepewność pomiarowa, powtarzalność, kalibracja i adjustacja, poziom ufności α).

 

 • GPS / GD&T – podział, klasyfikacja oraz cel stosowania tolerancji geometrycznych.

 

 • Zasada niezależności jako podstawowa zasada tolerowania wg ISO.

 

 • Bazy – symbole, bazy cząstkowe, konstrukcja i znaczenie układów współrzędnych na systemach współrzędnościowych.

 

 • Algorytmy obliczeń geometrii w metrologii współrzędnościowej (metoda najmniejszej sumy kwadratów, min okręgu opisanego, max okręgu wpisanego oraz metoda pierścienia minimalnej strefy).

 

 • Tolerancje kształtu – prostoliniowość, płaskość, okrągłość, walcowość. Strategie próbkowania powierzchni i ich wpływ na wynikową odchyłkę kształtu.

 

 • Tolerancje kierunku – prostopadłość, równoległość, nachylenie. Omówienie różnic interpretacyjnych przy zamianie bazy i elementu tolerowanego.

 

 • Tolerancje położenia – odchyłki pozycji, współśrodkowości i współosiowości, symetrii oraz szczególne przypadki tolerancji położenia. Odchyłka pozycji w układzie baz geometrycznych.

 

 • Tolerancje bicia – bicie lokalne i całkowite w kierunkach promieniowym i osiowym.
 • Omówienie odchyłek od nominalnej powierzchni oraz od nominalnego zarysu z interpretacją na systemach współrzędnościowych. Wpływ zastosowanego układu baz oraz operacji BestFit (najlepszego dopasowania).

 

 • Tolerowanie z wymaganiem maksimum (M) oraz minimum (L) materiału.

 

 • Dobór sondy pomiarowej oraz zagadnienie kompensacji promienia kulki pomiarowej.

 

 • Metody oceny charakterystyki dokładnościowej systemów pomiarowych klasy CMM / PCMM.

Metrologia długości i kąta (podstawowe)

1 000,00 złCena
 • 6-07.06.2023.

bottom of page