top of page

Interpretacja specyfikacji ramienia pomiarowego

Zaktualizowano: 10 mar

Co oznaczają te wszystkie liczby w tabelce?

Intuicja podpowiada, że im mniejsza wartość tym lepiej, ale jak interpretować np. EUni=0,029mm?

Liczby w tabeli specyfikacji określają niepewność pomiaru, innymi słowy jak "niedokładnie" został zmierzony wzorzec podczas kalibracji w laboratorium. Nie oznacza, to że wynik pomiaru wykonanego przez użytkownika będzie obarczony właśnie dokładnie taką niepewnością, gdyż zależy ona od wielu czynników, tzw. źródeł błędów do których zaliczamy:

  • warunki środowiskowe w jakich przeprowadzane są pomiary

  • operatora, jego doświadczenie i wyszkolenie

  • część, jej zabrudzenie, temperaturę

  • metody pomiaru

  • urządzenia pomiarowego, jego stanu technicznego, zamocowania.

Wróćmy jednak od szczegółów do ogółu. Wartości w specyfikacji są dla użytkownika punktem wyjścia, informacją jakiej niepewności się spodziewać podczas pomiarów..

Czym jest niepewność pomiaru

Posłużmy się przykładem dla lepszego zilustrowania zagadnienia. Załóżmy, że wartość nominalna odległości wynosi 10mm, a wartość zmierzona to 10,055mm. Nie jest to jednak wartość rzeczywista.. Niepewność pomiaru 0,029mm informuje nas, że wartość rzeczywista mierzonego wymiaru zawiera się w przedziale 10,055-0,029=10,026mm a 10,055+0,029=10,084mm z prawdopodobieństwem 95% (niepewności są podawane w przedziale +/-2σ)Poruszone tu zagadnienie jest opisane w nieco uproszczony sposób i nie wyczerpuje tematu. Służy jedynie ułatwieniu interpretacji specyfikacji urządzenia pomiarowego. Temat niepewności pomiaru szczegółowo omawiamy na szkoleniu z metrologii.

46 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page