top of page

FMEA, SPC i MSA - co oznaczają te skróty?

Zaktualizowano: 3 cze 2023

Oprogramowanie służące do zarządzania jakością i analizowania danych pomiarowych w procesie produkcyjnym to nieodzowny element nowoczesnego procesu wytwarzania. Zazwyczaj są to obecnie złożone systemy informatyczne, które pozwalają na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i analizę danych pomiarowych w celu poprawy jakości produktów i procesów produkcyjnych. Jednymi z narzędzi, które mogą być wykorzystane w ramach takich systemów są FMEA, SPC i MSA. Co zatem w praktyce kryje się pod tymi skrótami?


Wyjaśnienie pojęć

FMEA, czyli Failure Mode and Effects Analysis, to metoda służąca do identyfikowania i oceny potencjalnych awarii w procesie produkcyjnym. Jest to proces systematycznego analizowania, klasyfikowania i oceny ryzyka związanego z różnymi potencjalnymi przyczynami niepowodzeń w procesie produkcyjnym. FMEA ma na celu zidentyfikowanie i zapobieganie potencjalnym problemom przed ich wystąpieniem.


SPC czyli Statystyczna Kontrola Procesu to proces monitorowania procesów produkcyjnych w celu zapewnienia jakości produktu i uniknięcia niepotrzebnych braków. SPC polega na zbieraniu i analizowaniu danych pomiarowych w celu wykrywania zmian w procesie produkcyjnym, które mogą wpłynąć na jakość produktu. Oprogramowanie QDAS umożliwia zbieranie i analizowanie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybką reakcję na potencjalne problemy związane z jakością produktu.


MSA, czyli Measurement System Analysis, to metoda służąca do oceny dokładności, powtarzalności i stabilności systemów pomiarowych. Celem MSA jest ustalenie, czy system pomiarowy jest wystarczająco dokładny i powtarzalny, aby zapewnić wiarygodność wyników pomiarowych. Analiza MSA jest niezbędna dla zapewnienia jakości pomiarów, co z kolei wpływa na jakość produktów.


Zastosowanie SPC, MSA w oprogramowaniu QDAS

Dzięki wykorzystaniu oprogramowania QDAS w procesie SPC można wykrywać i reagować na potencjalne problemy związane z jakością produktu na wczesnym etapie, co umożliwia szybką korekcję procesu i minimalizację ryzyka niepotrzebnych braków. Ponadto, oprogramowanie QDAS zapewnia śledzenie i analizowanie trendów w procesie produkcyjnym, co umożliwia ciągłe doskonalenie procesu, a w efekcie - podobnie jak przy wykorzystaniu FMEA - poprawę jakości produktu.


Stosowanie SPC w procesie zarządzania jakością przy wykorzystaniu oprogramowania QDAS umożliwia monitorowanie i kontrolę procesu, analizę zmienności, a także wykrywanie i usuwanie przyczyn niepotrzebnych braków. Ponadto, dostępne są różne narzędzia do analizy procesu: wykresy kontrolne, analiza pareto, wykresy korelacji i wiele innych.


W ramach systemu QDAS można również wykorzystać MSA - do analizy dokładności i powtarzalności pomiarów oraz do identyfikacji potencjalnych problemów związanych z jakością pomiarów. Oprogramowanie QDAS umożliwia zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych pomiarowych, a dzięki temu przeprowadzenie analizy MSA w sposób efektywny i precyzyjny.


Oprogramowanie QDAS oferuje wiele funkcji i narzędzi, pozwalających na wykorzystanie MSA w procesie zarządzania jakością. Można w nim przeprowadzać analizę dokładności, powtarzalności i stabilności pomiarów, a także weryfikować skuteczność podjętych działań korygujących. Oprogramowanie QDAS generuje automatyczne raporty i wykresy na podstawie wyników analizy, co ułatwia interpretację wyników i podejmowanie kluczowych decyzji.


Zastosowanie FMEA w oprogramowaniu IQS

W ramach systemu IQS można wykorzystać FMEA do analizy procesów i identyfikacji potencjalnych problemów związanych z jakością produktów. FMEA umożliwia identyfikację i klasyfikację różnych rodzajów niepowodzeń, a także ocenę ich wpływu na jakość produktu i proces produkcyjny. Na podstawie analizy FMEA można podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze i korygujące, aby uniknąć powtarzających się problemów i poprawić jakość produktu.


Podsumowując - złożone systemy informatyczne umożliwiają zastosowanie metod FMEA, SPC i MSA (oczywiście są to tylko niektóre składowe wytycznych ISO/TS) w procesie zarządzania produkcją, procesem i pomiarami. Zbieranie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym, pozwala na szybką reakcję na potencjalne problemy i minimalizację ryzyka niepotrzebnych braków. Skuteczna kontrola procesu i zapobieganie problemom związanym z jakością produktu, identyfikacja i rozwiązywanie problemów związanych z jakością pomiarów, podejmowanie odpowiednich działań korygujących - wszystkie kluczowe czynniki wpływające na wyrób końcowy mogą być kompleksowo kontrolowane, analizowane i sterowane w ramach jednego oprogramowania.


207 wyświetleń

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page