top of page

Dlaczego kalibracja skanera 3D jest ważna?

Zaktualizowano: 19 marZ biegiem czasu długie użytkowanie może mieć wpływ na dokładność i wyniki pomiarów skanera 3D. Ponowna kalibracja polega na sprawdzeniu urządzenia i przywróceniu jego parametrów do fabrycznej specyfikacji. Dzięki czemu możesz mieć pewność, że Twoje pomiary będą wykonywane z założoną przez Kreon precyzją.

Co przemawia za ponowną kalibracją?

Pewność co do danych pomiarowych

Dzięki ponownej kalibracji, użytkownik może mieć pewność, że uzyskane dane pomiarowe nie są obarczone dodatkowym błędem wynikającym z rozkalibrowania urządzenia. Częstość wykonywania kalibracji zależy od warunków i sposobu używania Skanera 3D. Zalecamy jednak coroczny serwis.

Dokładne testowanie i sprawdzenie

Przed ponowną kalibracją ustalany jest poziom dokładności skanera. Skrajna niedokładność może wskazywać na nieprawidłowe użytkowanie skanera lub poważniejszy problem z samym skanerem. Dokładność w ramach typowych specyfikacji skanera pokazuje, że skaner działa prawidłowo, utrzymując jakość inspekcji.

Przegląd skanera 3D

Po skontrolowaniu dokładności, skaner jest otwierany i sprawdzane są wszystkie elementy optyczne i elektroniczne (stan fizyczny i funkcjonalny). W rzadkich przypadkach części, które się poluzowały lub odczepiły, są ponownie mocowane, aby uniknąć ryzyka awarii skanera.

Czyszczenie podzespołów

Części optyczne muszą być absolutnie czyste, ponieważ odgrywają kluczową rolę podczas wykonywania pomiarów. Kurz i olej są usuwane z wnętrza i na zewnątrz skanera.

Testowanie akcesoriów

W przypadku skanerów używanych na maszynach współrzędnościowych, sprawdzane są również zestawy akcesoriów. Uszkodzone lub mocno zużyte są wymieniane.

Aktualizacja oprogramowania układowego

Czasami oprogramowanie układowe musi zostać zaktualizowane, ponieważ ewoluowało od ostatniej kalibracji. Może to poprawić wydajność skanera i zwiększyć kompatybilność z oprogramowaniem do inspekcji.

Zapewnienie optymalnej dokładności

Na koniec przeprowadzana jest właściwa ponowna kalibracja. Skaner będzie teraz działał tak samo jak nowe urządzenie. Być może, dzięki najnowszym optymalizacjom kalibracji i oprogramowania, jego wydajność poprawi się jeszcze bardziej.


Ponowna kalibracja jest niezbędna do utrzymania wysokiego poziomu jakości danych cyfrowych dostarczanych przez skaner 3D. Jest to również doskonała okazja do ogólnej konserwacji, wydłużającej żywotność skanera.70 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page