top of page

Automatyzacja PolyWorks - odejmowanie wartości zmierzonych

Makro jest niezwykle przydatne podczas wykonywania operacji matematycznych na wartościach zmierzonych. Dzięki jego zastosowaniu można skutecznie kontrolować różne aspekty pomiarów i analizować dane w sposób bardziej efektywny. W tym konkretnym przykładzie, skupiamy się na kontroli wartości bezwzględnej różnicy przekątnych.


Wykorzystując makro, możemy przypisać wynik obliczeń do specjalnie utworzonej kontrolki, takiej jak "niestandardowe pomiary". Dodanie makra do sekwencji pomiarowej pozwala nam na wykonanie obliczeń automatycznie po zakończeniu wszystkich pomiarów. Otrzymany wynik zostanie następnie wyświetlony w raporcie, eliminując konieczność ręcznego użycia kalkulatora czy przepisywania danych.


Dzięki temu podejściu, nie tylko oszczędzamy czas, ale także minimalizujemy ryzyko popełnienia błędów przy wykonywaniu skomplikowanych operacji matematycznych. Makro umożliwia nam automatyzację obliczeń i integrację ich wyników z naszym raportem, co przyczynia się do większej precyzji i dokładności naszych analiz.


Ponadto, wykorzystanie makra pozwala na łatwą adaptację obliczeń do różnych zestawów danych. Możemy zastosować to samo makro w różnych pomiarach, zmieniając jedynie źródło danych wejściowych. To daje nam elastyczność i ułatwia wielokrotne wykorzystywanie naszych skryptów, co jest szczególnie cenne w przypadku powtarzających się pomiarów i analiz.Wniosek jest taki, że makro stanowi potężne narzędzie w analizie danych i pomiarach. Umożliwia automatyzację obliczeń matematycznych, integruje wyniki z raportami i zapewnia większą precyzję i dokładność. Dzięki temu oszczędzamy czas i minimalizujemy ryzyko błędów, a nasze analizy stają się bardziej efektywne i wiarygodne.

15 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page