top of page
Aberlink 3D Mk4 - Offline Programming

Aberlink 3D programowanie offline na modelu CAD

Moduł oprogramowania Aberlink 3D ProgrammingFromCAD

Oprogramowanie Aberlink 3D od wielu lat wyznacza branżowe standardy zarówno pod względem łatwości obsługi, jak i szybkości programowania. Jednak do tej pory najlepiej było to osiągnąć, stosując metodę programowania „naucz i powtórz” podczas pomiaru komponentu. Ale co, jeśli chcesz przygotować program pomiarowy, zanim jeszcze będziesz mieć pierwszy komponent?

Przyjazne, łatwe programowanie

Moduł Programming from CAD (programowanie na modelu CAD) umożliwia programowanie z modelu IGES lub STEP CAD, na maszynie współrzędnościowej lub w trybie offline.

 

Jeśli potrafisz korzystać z oprogramowania Aberlink 3D, będziesz już wiedział, jak korzystać z modułu programowania CAD – prościej nie mogło być. Zamiast pobierać punkty pomiarowe na komponencie, możesz teraz po prostu kliknąć powierzchnię modelu, gdzie chcesz, aby zostały pobrane punkty.

 

Feature Predict działa w taki sam sposób, jak podczas pomiaru, na przykład, jeśli klikniesz w czterech miejscach na tej samej płaszczyźnie modelu, oprogramowanie automatycznie utworzy jpomiar płaszczyzny z tymi czterema punktami. Następnie kliknij inną funkcję, a pomiar płaszczyzny automatycznie zamknie okno i poszuka innej funkcji..Nagle programowanie w Aberlink 3D stało się jeszcze łatwiejsze!

Aberlink 3D Programming from CAD
bottom of page