top of page

Zakres szkolenia z metrologii długości i kąta ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji wyników inspekcji na urządzeniach współrzędnościowych (szkolenie zaawansowane)


• Niepewność pomiarowa jako pojęcie statystyczne.
• Stopnie swobody układu.
• Podstawy matematycznego zapisu geometrii regularnej 2D i 3D.
• Wprowadzenie do algorytmów obliczeniowych elementu skojarzonego.
• Pojęcie łańcucha wymiarowego, przykład analizy.
• Specyfika tworzenia RPS w różnych układach baz geometrycznych.
• Realizacja baz geometrycznych na urządzeniach współrzędnościowych.
• Tolerancje kształtu. Zaawansowana analiza odchyłki kształtu w oprogramowaniu maszyny współrzędnościowej. Filtracja sygnału.
• Tolerancje kierunku z warunkami materiałowymi, szczególne przypadki.
• Tolerancje pozycji punktu i tolerancje pozycji osi otworu w różnych układach baz. Interpretacja modyfikatorów materiałowych maksimum i minimum. Przykłady.
• Tolerancje pozycji szyku otworów. Przykłady.
• Tolerancje pozycji płaszczyzny. Przykłady.
• Modyfikator >< więzów odbierających wybrany kierunek.
• Tolerancje kształtu wyznaczonej powierzchni i wyznaczonego zarysu w różnych układach baz. Modyfikator >< więzów, niesymetryczne pole tolerancji, oznaczenia na rysunkach, przykłady.
• Tolerancje bicia jako superpozycji tolerancji kształtu, kierunku i położenia. Przypadek niepowtarzalnej bazy.
• Tolerowanie stanu swobodnego, zewnętrzne pole tolerancji (modyfikatory F i P).


Przy zagadnieniach omawiana jest zawsze różnica interpretacji wg wytycznych ISO 1101 oraz ASME Y14.5. Dla wybranych przykładów z zakresu GPS / GD&T pokazane jest projektowanie sprawdzianu.

Metrologia długości i kąta (zaawansowane)

1 500,00 złCena
  • 13-14.06.2023

bottom of page