top of page

Zakres szkolenia z obsługi oprogramowania pomiarowego Aberlink 3D


1. Zasady BHP i podstawowa obsługa maszyny CMM
• Zasady BHP, utrzymanie czystości i konserwacja maszyny CMM
• Obsługa joysticka
• Tworzenie i kwalifikacja narzędzi pomiarowych
• Realizowanie prostych pomiarów
• Budowa programu CNC
• Pomiar podstawowych charakterystyk geometrycznych
2. Rozwiązywanie problemów metrologicznych
• Tworzenie wymiarów geometrycznych
• Sposoby tolerowania wymiarów
• Tworzenie układów odniesienia
• Tworzenie wymiarów GD&T
3. Budowanie programów dla wielu sztuk
• Tworzenie układów referencyjnych
• Budowanie powtarzalnego zamocowania detalu
• Uruchamianie planów CNC
• Przebazowywanie detali
4. Raportowanie pomiarów
• Tworzenie raportów pomiarowych z pomiaru pojedynczej sztuki
• Tworzenie raportów pomiarowych z pomiaru wielu sztuk
• Automatyzacja generowania raportów
• Dodawanie zmiennych użytkownika do raportu
• Eksport danych pomiarowych do oprogramowania statystycznego

Obsługa oprogramowania pomiarowego Aberlink 3D

1 200,00 złCena
  • 09.06.2023

bottom of page