top of page

Zakres szkolenia z nadzorowania charakterystyk dokładnościowych współrzędnościowych maszyn pomiarowych CMM / PCMM”.


• Pojęcia niepewności pomiarowej, rozdzielczości, powtarzalności, dryftu.
• Wzorcowanie i adiustacja.
• Modele kinematyczne CMM.
• Inkrementalne liniały pomiarowe w CMM.
• Głowice pomiarowe – rodzaje i metody badania dokładności.
• Kwalifikacja trzpieni pomiarowych.
• Model 21 błędów geometrycznych CMM.
• Szczegółowa analiza źródeł błędów CMM.
• Badania odbiorcze, okresowe i doraźne.
• Metody badania dokładności CMM wg ISO 10360.
• Metody badania dokładności PCMM (ramiona pomiarowe) wg ISO 10360.
• Uproszczone metody okresowych badań dokładności CMM/PCMM.
• Wzorce materialne do oceny dokładności CMM/PCMM.
• Statystyczne metody oceny zdolności CMM do kontroli danej charakterystyki (Cg/Cgk).
• Statystyczne metody oceny odtwarzalności i powtarzalności (GR&R) systemu pomiarowego CMM-operatorzy-wyroby.
• Ustalanie interwału czasowego wzorcowań. Statystyczna metoda oceny stabilności czasowej CMM.
• Zalecenia eksploatacyjne.

Nadzorowanie charakterystyk dokładnościowych

1 000,00 złCena
  •  20.06.2023

bottom of page