top of page

„Ocena zdolności systemu i procesu pomiarowego wg wytycznych VDA 5 realizowana w środowisku oprogramowania Q-DAS Solara.MP”.


• Przegląd i porównanie wytycznych dotyczących oceny procesu pomiarowego (ISO 14253, AIAG MSA 4, VDA 5)
• Niezbędne pojęcia statystyczne i metrologiczne (wartość oczekiwana, wariancja i odchylenie standardowe, niepewność złożona i rozszerzona, rozdzielczość, etc).
• Rozkład normalny i jego właściwości. Rozkład prostokątny, trójkątny oraz antymodalny U i V.
• Szacowanie niepewności metodami A i B.
• Koncepcja budżetu niepewności. Modele procesów pomiarowych wyróżnione przez VDA 5 (A,B,C,D1,D2,E1,E2).
• Przeprowadzenie Procedury 1 (badanie powtarzalności na wzorcu). Zasady projektowania eksperymentu.
• Omówienie typowych składowych niepewności systemu pomiarowego, wyznaczenie współczynnika QMS:
✓ niepewność od rozdzielczości uRE
✓ niepewność od kalibracji wzorca uCAL
✓ niepewność od powtarzalności na wzorcu uEVR
✓ niepewność od BIAS (błędów systematycznych) uBI
✓ niepewność od liniowości systemu pom. uLIN. Interpretacja liniowości wg VDA 5 i MSA. Metoda „lack-of-fit”.
• Wyznaczenie QMS na podstawie znanego MPE systemu pomiarowego.
• Przeprowadzenie Procedury 2 (badanie powtarzalności i odtwarzalności). Zasady projektowania eksperymentu.
• Omówienie pozostałych typowych składowych niepewności procesu pomiarowego, wyznaczenie współczynnika QMP:
✓ niepewność od powtarzalności na obiekcie mierzonym uEVO
✓ niepewność od odtwarzalności operatorów uAV
✓ niepewność od wzajemnych oddziaływań uIA
✓ niepewność od wpływu obiektu mierzonego uOBJ
✓ niepewność od stabilności w czasie uSTAB
✓ niepewność od odtwarzalności urządzeń uGV

niepewność od wpływu temperatury uT. Różne metody uwzględniania wpływu temperatury (systemy z pomiarem względnym i bezwzględnym, bez lub z korektą rozszerzalności temperaturowej, metoda dla maszyn CMM wg ISO/TS 15530-3).
• Zawężenie pola tolerancji na podstawie QMP.
• Analiza przykładów w module Solara.MP (załączniki F1 – F9 w VDA5).
• Systemy atrybutowe z referencją. Metoda detekcji sygnału.
• Systemy atrybutowe bez referencji. Test symetrii Bowker’a.

Ocena zdolności systemu i procesu pomiarowego wg VDA5

1 500,00 złCena
  • 21-22.06.2023

bottom of page