top of page

PolyWorks IMTube - inspekcja rur i prętów

IMTube dostępny w MyPolyWorks, to narzędzia do inspekcji rur i prętów. Wyznacza parametry gięcia (długości odcinków prostych, promienie i kąty) oraz tabelę ze współrzędnymi XYZ punktów przecięcia odcinków prostych.


Po zainstalowaniu IMTube, użytkownicy Inspectora zauważą zmiany w wyglądzie interfejsu. Pojawiają się nowe narzędzia, które umożliwiają przygotowanie planu pomiarowego i przeprowadzenie inspekcji rury. Plan pomiarowy można tworzyć na podstawie modelu CAD lub wprowadzać wartości nominalne parametrów LRA (długość odcinków prostych, promienie i kąty) lub XYZ (współrzędne punktów przecięcia w układzie kartezjańskim).


Kontrolę rur i prętów można przeprowadzać za pomocą pomiaru stykowego sondą lub skaningowego. Oba te rodzaje pomiarów są obsługiwane przez narzędzie IMTube.


Na podstawie przeprowadzonego pomiaru generowane są tabele z parametrami LRA oraz XYZ, które zawierają precyzyjne informacje o długościach odcinków prostych, promieniach i kątach, a także współrzędnych punktów przecięcia odcinków prostych. Dzięki tym danym, można dokładnie ocenić jakość gięcia rur i prętów oraz porównać wyniki z wartościami nominalnymi.


Narzędzie IMTube specjalizuje się w kontroli rur i prętów o przekroju kołowym. Daje to możliwość skrupulatnego badania ich geometrii i identyfikowania wszelkich odchyłek od zamierzonych parametrów.
Dzięki IMTube, użytkownicy Inspectora mają do dyspozycji zaawansowane narzędzie, które ułatwia i usprawnia inspekcję rur i prętów. Pozwala to na skuteczną kontrolę jakości tych elementów i eliminację ewentualnych wad produkcyjnych.


20 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page