top of page

Modernizacja CMM - skaning laserowy


Skanery 3D są cennym dodatkiem do maszyn współrzędnościowych CNC, aby spełnić wymagania dotyczące produkcji i zwrotu z inwestycji, a także zminimalizować czas kontroli. Skanery 3D Kreon maksymalizują potencjał maszyn CMM CNC radykalnie rozszerzając obszar ich zastosowania, od kompleksowej kontroli powierzchni względem modelu CAD, po odwrotne odwzorowanie, a wszystko z dokładnością Twojej współrzędnościowej maszyny pomiarowej.


100% zautomatyzowana integracja

Dzięki pełnej integracji zapewniony jest pełny cykl CNC z automatycznym przełączaniem pomiędzy laserową sondą skanującą a innymi sondami pomiarowymi (na przykład TP20, TP200, SP25)

  • Unikalne oprogramowanie do obsługi CMM, skanera i przetwarzania danych.

  • Możliwość automatycznej kalibracji pozycji skanera na głowicy indeksującej.

  • Użyj sondy podłączonej bezpośrednio pod skanerem lub przełączaj się między skanerem a sondami za pomocą magazynu wymiany Renishaw.

  • Użyj zmotoryzowanych głowic indeksujących PH10 ze skanerem Kreon, aby kontrolować wszystkie powierzchnie części odpowiednio zmieniając pozycję kątową głowicy


14 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page