top of page

GD&T - Tolerancja prostopadłości

Tolerancja prostopadłości - tolerancja kierunku - strefą tolerancji może być przestrzeń pomiędzy dwiema płaszczyznami wzajemnie równoległymi oraz prostopadłymi do bazy, oddalonymi od siebie o wartość tolerancji.


W poniżej rozpatrywanym przypadku prostopadłości osi walca do płaszczyzny bazowej, strefa tolerancji przybiera kształt cylindryczny o średnicy równej 0,05mm.

Program PolyWorks pozwala na wyświetlenie obliczonego pola tolerancji obejmującego oś badanego walca, a co ważniejsze, umożliwia zwizualizowanie rzeczywistego przebiegu osi.
26 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page