top of page

GD&T - Tolerancja płaskości

Tolerancja płaskości – tolerancja kształtu - przestrzeń ograniczona dwiema równoległymi płaszczyznami oddalonymi od siebie o wartość tolerancji, pomiędzy którymi znajdują się wszystkie punkty rzeczywistej powierzchni.

Tak można krótko zdefiniować tą wielkość. Poniższy obrazek przedstawia graficzną interpretację.


Tolerancja płaskości

Rozważmy przypadek, w którym wymagana płaskość powierzchni pokrywy nie może być większa niż 0,05mm. Poniżej przykład oznaczenia tolerancji płaskości na rysunku technicznym.


Tolerancja płaskości

Łatwiejsze zrozumienie i interpretację tolerancji kształtu umożliwia program PolyWorks, dzięki możliwości zwizualizowania płaszczyzn ograniczających przestrzeń w jakiej znajdują się punkty powierzchni poddawanej inspekcji.

W poniższym przykładzie rozpatrywany jest skan przedmiotu kontrolowanego. Skan zapewnia gęstą chmurę punków. Dzięki temu, inspekcji poddana jest cała badana powierzchnia. Natomiast, w przypadku pomiarów sondą stykową, aby uzyskać wiarygodny wynik, należy ręcznie zebrać punkty z całej powierzchni, rozkładając je możliwie równomiernie. Mierzymy kolejne punkty do momentu, kiedy dodawanie kolejnych, zmienia błąd kształtu na poziomie pomijalnym z punktu widzenia założonych tolerancji, np. przy tolerancji 0,1mm, dodawanie kolejnych punktów zmienia błąd kształtu na trzecim miejscu po przecinku.28 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page